خانه / اخبار گروه معماری / اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان گروه مهندسی معماری

اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان گروه مهندسی معماری

اولین جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان گروه مهندسی معماری د در روز پنج شنبه ۹ اسفند ماه ۹۷ در کلاس ۲۰۴ موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار گردید. در این جلسه خانم مهندس معصومه افضل پور موفق شدند با موفقیت از پایان نامه خود دفاع نمایند. این موفقیت را به ایشان و گروه مهندسی معماری تبریک می گوییم.

درباره ی نوید سیاه پلو